Juni

Fan de lêste 100 jier wol ien fan de moaiste optredens foar safolle minsken
En wat in gouden greep: de karriêre move fan bariton nei grutte trom

Spylje op in fol Wilhelminaplein (Zaailand) yn Ljouwert .. Wat moai en bysûnder wie dat! Wy op e auto fan Batema Sumar tusken al dy minsken. Us gelegenheidslachwurker krige it publyk samar mei ??

Geplaatst door De Lofstem op Zondag 1 juli 2018

Optreden by Grutsk (Kulturele Haadstêd 2018) yn de Prinsentún

En spylje tidens de optocht troch Ljouwert ..wat moai! We binne hast 100 jier, en dat is te sjen ?

Geplaatst door De Lofstem op Zondag 1 juli 2018