Leden

BugelsaxBariton/
Euphonium
Trompet/
Cornet
BasHoornTromboneSlagwerk
JantsjeSiskaWapkje Johannes Jouke JanMaaikeAndries Jildert
GeertsjeAnjaKlaasWierd EgbertMarijkeHendrik
MartsjeRoelofkeAnnieHein Wopke BMonique
GeertSietaWopke WLammert
JankeLutine
JildertLotsje
WoutSietske
Trynke