Nieuws van de Lofstem

Een kort verslag van wat we de afgelopen weken allemaal hebben beleefd.

Ons kerstconcert stond 17 december gepland. We wisten dat we na ons donateursconcert niet veel tijd hadden om het concert voor te bereiden. Bovendien kon het gezamenlijk repeteren met Gerrie Dantuma op een donderdagavond niet doorgaan ivm gladheid / code oranje. Dat moest dus net voorafgaand aan het concert. Maar ondanks dat de voorbereiding wat dit betreft niet helemaal naar wens ging was het een mooi geslaagd concert. In de kerk stond een prachtige kerstboom en SV productions heeft de kerk sfeervol weten te verlichten. Het was een mooie gevarieerde avond. We hebben zelf enkele kerstliederen gespeeld. En ook samen met Gerrie. Ook samenzang en enkele nummers door Gerrie onder begeleiding van haar pianist. Ds Foekje Fleur Fink heeft een mooi passend kerstverhaal verteld en Jouke Hoekstra heeft de presentatie op zich genomen. Bedankt allemaal… ook de beameraars / livestream verzorgers en koster echtpaar. En ook iedereen die aanwezig was. De kerk was mooi vol. Wij, maar ook Gerrie Dantuma en haar team, hebben genoten van het concert. We hopen u ook…

Zaterdag 24 december heeft een groepje van De Lofstem gespeeld voorafgaand aan het kinderkerstfeest van de kindernevendienst. En ’s avonds / kerstnacht hebben we, verdeeld in 3 groepen, kerstliederen gespeeld in het dorp en buiten het dorp. Misschien heeft u / heb je ons gehoord. Een mooie “traditie” is dat we na afloop gezamenlijk nog het Ere zij God spelen bij De Kamp. Daarna staat er soep voor ons klaar (bedankt Anneke) en praten we nog even bij.

1e kerstdag heeft een groep van De Lofstem gespeeld in de kerk van Ryptsjerk op verzoek van ons lid Geert Postma. Ook dat is mooi geslaagd.

De jeugd van De Lofstem heeft met de Notenkrakers nog 2 optredens kerstoptredens verzorgd in Garyp en Rottevalle.

Ook bij het kerstfeest op school hebben enkele muzikanten van De Lofstem meegespeeld.

Zo stond er voor de muzikanten van de lofstem van alles op het programma voor en tijdens de kerstdagen. “Was het niet druk” werd wel eens gevraagd… Waarschijnlijk hebben de meeste leden dit zo niet ervaren. Wat is het mooi om in de kerstperiode weer gezamenlijk te kunnen spelen zonder beperkingen. Wetende dat we vorig jaar tijdens de kerstperiode nog in fietsenhokken op school buiten moesten repeteren om een kerstoptreden te verzorgen.

Na de kerstdagen werd de voetbalkantine omgetoverd tot “oliebolbakcentrum”. Mooi dat we gebruik mogen maken van deze ruimte. Er waren weer een flink aantal bestellingen. Bedankt hiervoor. Het team die de oliebollen bakt heeft inmiddels jarenlang ervaring maar het is toch altijd wel weer spannend voor het team of alles naar wens gaat. De oliebollen moeten van goede kwaliteit zijn natuurlijk en de bestellingen moeten wel geleverd worden. Daarom werd er donderdag voor Oud en Nieuw gebakken voor proef.. Er waren een flink aantal oliebollen nog te verdelen. De commissie bedacht spontaan om ze bij Berchhiem te brengen waar veel  mensen uit Oekraïene momenteel gehuisvest zijn. Maar ja… hoe noem je oliebollen in het Oekraïens of Engels.. men heeft er dutch donuts van gemaakt. De dutch donuts vielen in ieder geval goed in de smaak. 

Al met al is de actie weer mooi geslaagd. Met man en macht is de kantine opgeruimd en schoongemaakt. En daarna natuurlijk weer even napraten onder het genot van een hapje en een drankje.

De eerste donderdag van 2023 weer voorzichtig begonnen met een halve repetitie en daarna een gezellige nieuwjaarsborrel.

28 januari belooft weer een mooie muzikale dag te worden. Wymer, Jildert en Wout gaan meedoen aan het solistenconcours van de federatie in Garyp. Eerder is melding gemaakt van het Nij talinten orkest. Een grote groep belangstellenden uit de hele gemeente Tytsjerkstradiel (ook Sumar 😉) heeft de afgelopen weken geoefend in De Kamp. Sommigen hadden zelfs nog nooit een instrument bespeeld. Echt bijzonder wat deze groep heeft gepresteerd. 28 Januari om 16:45 geeft het Nij Talinten orkest een feestelijk slotconcert in It Geahûs in Garyp…. een aanrader!

’s Avonds staat het federatiefestival gepland in It Geahûs. De meeste korpsen van de gemeente geven een kort optreden. Ook De Lofstem zal van zich laten horen. Wij hebben er zin in en ook hier is iedereen welkom. Na afloop is het overigens ook altijd gezellig  

Daarna gaan we repeteren voor het Gouden Spikerfestival…en 1 en 2 juli gaan we richting Rastede in Duitsland. Daar doen we ook mee aan een soort van concours.. de volgende keer meer nieuws wat dit betreft.

Swiere mei de Lofstem

Op saterdeijûn 26 novimber, wie it safier. Ús donateurskonsert fan de lofstem yn de Kamp.

En troch de korona wie it al wer in setsje ferlyn dat wy sa’n konsert hân hienen, dat wy hienen der allegear sin oan.

Der gie nochal aardich wat tarieding oan foarôf: wat sil it tema wêze en wêr hâlde wy dat en hoe dogge wy dat? No, dêr is wakker oer praat wurden en ûteindelik kamen wy der út: It moast in feestelik konsert wurde, sa ûngefear as it konsert fan André Rieu op it Vrijthof yn Maastricht.

En mei dizze oanwizings binne wy oan de slach gien. Der waard muzyk útsocht, der waarden dûnsers frege fan dûnsskoalle Omar Smids út Ljouwert en wy fregen Joêlle en Hylkje as sy mei ús dûnsje woenen. Fanselts moasten wy dan ek fan dy moaie klean ha en dêrfoar binne wy yn groepkes fan 4 nei Opende (Gr) tein om klean te passen. No, ik kin jo sizze dat dat al in feest wie. De iene jurk wie net moaier as de oare, as moasten guon wol 2 maten grutter dan normaal. De tailles wienen nammentlik allegear nochal smel

De Kamp is tsjinwurdich ek hast te lyts foar sokke aktivteiten, want it korps nimt al in soad romte yn beslach en dan moatte de minsken der noch yn.

Mar it paste allegear krekt mei in protte stuollen op it poadium en yn de seal, koenen der sa’n 120 minsken sitte.

En wat ha wy in mooie jûn hân. De seal wie prachtig fersierd en foar de pauze waarden der moaie stikken spile en de jûn waard oan elkoar praat troch Froukje Veenstra. Ek hienen wy noch in serieus ûnderdiel yn it program, want der waarden 2 leden huldige en wol Trynke van der Veer foar har 50-jierrich muzikant wêzen en Andries Teijema foar 25 jier. Sy waarden tasprutsen troch it bestjoer fan de OMF, krigen in kettinkje en in spjelde en in  moaie oorkonde.

Beide minsken binne hiel fertsjinstlik west foar de feriening as muzikant mar ek as bestjoerslid.

Nei de pauze mei ferlotting kamen de leden fan alle kanten de seal yn op in steatlike wize yn de prachtige klean. Wy hienen yn de pauze de stuollen der allegear út helle en yn plak dêrfan steantafels delsetten. De âldere minsken koenen op it poadium sitte en de oaren koenen stean sadat wy mear romte hienen. It program wie wikseljend mei de dûnspearen Anne jaap en Charlotte en Bert en Froukje Piekstra. Ek dienen Joëlle en Hylkje harren dûnskes en waard der omraak mei song troch it publyk.

Jaap en Charlotte
Froukje en Bert
Hylkje en joëlle

André Rieu selts kaam oan it ein fan de jûn ek noch efkes del en mei de ‘Second Walz’ ha wy de jûn ôfslúten. In skitterend barren en dat yn eigen doarp.

Krekt wat foar dy!

Wil jij een blaas- of slagwerkinstrument leren bespelen en samen muziek maken?
Dat kan bij Nij Talint Orkest Tytsjerksteradiel!

Nij Talint Orkest is een muziekproject voor volwassenen.
Muzikale ervaring is niet nodig.
Je maakt tien weken lang kennis met een geweldige nieuwe hobby.
In een ontspannen, sociale sfeer. Het plezier staat voorop.

We beginnen op zaterdag 1 oktober 2022, 9.30 uur in It Geahûs in Garyp.
Wij zorgen voor een instrument, lessenaar en lesmap.
Woon je in Tytsjerksteradiel en is dit krekt wat foar dy?
Neem contact op met: Hendrik Kloosterman (hendrik.kloosterman@gmail.com)

Nieuws van De Lofstem

Wanneer u het laatste nieuws van De Lofstem een beetje heeft gevolgd dan zal het u niet zijn ontgaan waar we de afgelopen tijd vooral mee bezig zijn geweest.

We hebben samen met ons dirigent Jan Geert Nagel geprobeerd opnieuw de puntjes op de “i” te zetten voor het ONFK 2022. Precies op het moment dat Corona actueel werd stonden wij in de startblokken om Centenary 2019 te spelen op het ONFK 2020. Het is inmiddels bekend dat dit stuk speciaal voor ons geschreven is vanwege het 100 jarig jubileum van De Lofstem. We mochten dit stuk voor het eerst laten horen tijdens ons jubileumweekend in 2019. Hoe bijzonder was het dat dit stuk het verplichte werk werd voor het ONFK in de 4e divisie. Zoals gezegd kon het ONFK in 2020 dus niet doorgaan. Nu 2 jaar verder was het zover… We hebben een nieuwe poging gewaagd. Eerlijk is eerlijk… we hebben wel eens getwijfeld of het wel verstandig zou zijn om dit stuk opnieuw te gaan repeteren. We stelden ons de vraag of we ons allemaal opnieuw konden opladen voor dit stuk? Achteraf kunnen we incl dirigent zeggen dat het besluit van ons allemaal, om het toch nog een keer te proberen goed is geweest. De voorbereiding was misschien rommelig met geregeld veel absenten wat we eigenlijk niet gewend zijn (De reden hiervoor laat zich raden). Ook ons dirigent kon de dans niet ontspringen en was een week uit de running. Gelukkig konden we die keer een beroep doen op Sytse van der Hoek.

Tijdens een extra repetitie in de muziekschool van Buitenpost was Jan Geert Nagel net weer wat op de been / op de kruk en zaten wij op het puntje van ons stoel. Dit hebben we ook tijdens de generale repetitie gedaan. Helaas konden twee leden niet meedoen…oare kear better!

Maar toen was het zover…… “Yn tenue…  strik foar… (foar de heren dan) en op nei De Lawei…” Daar kwamen we bekende gezichten tegen van ons zusterkorps van De Tike die meewerken om het ONFK vlot te laten verlopen, wat hen ook prima is geslaagd. Zo begon het eerst met de loting…  Van de 7 korpsen die meededen in de 4e divisie moesten / mochten wij als laatste. Maar aan al het wachten kwam een eind.. Na het inspelen mochten we het podium betreden wat al een belevenis op zich is. Het stuk begon in De Lawei met enkele slagen op zg buisklokken die de kerkklokken van Sumar vertolkten…. Hoe bijzonder is dat…  Misschien is het een idee om ons optreden zelf nog eens te beluisteren. Wanneer u de facebook pagina van de lofstem opent komt u dit filmpje vanzelf tegen.

Van de 7 korpsen werden alleen de eerste drie genoemd die een prijs hadden gewonnen… helaas zaten wij daar niet bij. En eerlijk gezegd hadden we dit wel gehoopt… Het is niet anders… Voor ons doen en gevoel hebben in het algemeen prima gespeeld en zijn tevreden met de juryverslagen en de positieve recencies in de krant. Onderstaand enkele reacties:   

Mooi en “volwassen”orkest.. met vele kwaliteiten. Goed dat jullie er bij zijn na 2 lastige jaren. Blijf zo verder werken. Er zit nog progressie en toekomst in

Allereerst heel veel waardering en respect dat julle er zo kort na corona alweer “staan” hebben we veel te lang moeten missen… mooi sfeervol begin.. enz enz

Goede vertolking van de partituur.. er is met zorg aan gewerkt meen ik te horen…

Genoten van jullie uitvoering met sfeervolle momenten / dynamische contrasten en prima samenspel… (dan volgt er iets over een wens voor een iets mildere klankvoorstelling dan dat we op sommige plekken hebben laten horen.. laten we dat maar enthousiasme noemen 😉) Verder alleen maar complimenten voor orkest en dirigent

Mooi toch… Wij hebben in ieder geval een mooie avond gehad.

Op het moment van schrijven zijn we ons aan het voorbereiden voor het begeleiden van de Paasdienst in de kerk. Mooi dat dit ook weer mogelijk is.

Ook is de actiecommissie bezig om de paasbroden en suikerbroden te bestellen en ervoor te zorgen dat deze bezorgd worden. Er zijn dit jaar weer een flink aantal verkocht… bedankt hiervoor

Het is altijd bijzonder om mee te mogen werken aan de dodenherdenking bij “De Molkbus” 4 mei .. Ook dit jaar is het de bedoeling om dit te gaan doen.

Tot slot nog de mededeling dat we van plan zijn om mee te doen aan het muziekfestival op Schiermonnikoog. We beginnen weer met frisse moed aan een nieuw muziekstuk.. De volgende keer meer nieuws

Nieuws van de lofstem

Eindelijk kon er binnen de gestelde maatregelen door De Lofstem o.l.v. dirigent Jan Geert Nagel weer eens een concert worden georganiseerd. 20 november was het zover. Via een live stream verbinding, prima verzorgd door SV Productions, kon het concert thuis worden gevolgd. En dat is zeker gedaan gezien het flink aantal bezoekers in deze livestream.  “De Lofstem back in concert” hebben we het concert genoemd. Natuurlijk hadden we liever een “normaal” concert georganiseerd “mei in seal fol minsken” met na afloop een gezellige nazit. We hebben er alle vertrouwen in dat dat ooit weer mogelijk is.

Tot op het laatste moment bleef het nog wel een beetje spannend of het door kon gaan gezien de maatregelen / corona situatie. Maar ondanks een paar kleine tegenslagen dus toch een concert!

Folkert Wesseling zou de avond bijvoorbeeld gaan presenteren maar moest in quarantaine. Gelukkig was Klaas van der Veer bereid om de presentatie op zich te nemen. Bedankt Klaas!!

We hadden enkele gasten uitgenodigd. Ereleden, familie van jubilarissen, familie van Maaike Boonstra en enkele leden die even verhinderd zijn om mee te spelen.

Het programma bestond uit muziekstukken waarop het meest gestemd was door belangstellenden. Misschien heb jij / heeft u ook een muziekstuk voorbij horen komen waarop gestemd was. Een variërend programma was het zeker.

We hebben tijdens het concert ook aandacht besteed aan Maaike Boonstra die we in ons midden missen. Begin dit jaar is Maaike overleden. Met enkele korpsleden hebben we de uitvaart op Terschelling mogen bijwonen en hebben we enkele muziekstukken mogen spelen. Van de familie van Maaike hebben we een muziekstuk aangeboden gekregen. Dit stuk hebben we tijdens het concert ook gespeeld. Mooi dat de naaste familie van Maaike hierbij aanwezig was.    

Tijdens het concert zijn ook enkele leden gehuldigd door dhr Haarsma van de muziekbond. Anja Looijenga, Ella Wiersma, Jantje de Jong en Wapkje van der Veer zijn gehuldigd voor het feit dat zij 25 jaar muzikant zijn geweest. Johannes Bosma is 40 jaar muzikant geweest en Geert Postma maar liefst 65 jaar! Nogmaals van harte gefelicteerd!

Het concert incl huldiging is duidelijk terug te zien en te horen via www.delofstem.nl

Na dit concert hebben we nog één keer op een donderdagavond kunnen repeteren binnen. We hebben ons kerst repertoir toen alvast uitgedeeld gekregen en gespeeld. De bedoeling was namelijk om samen met de kindernevendienst een soort kerstdienst / concert te organiseren kerstavond op het schoolplein. Helaas zijn deze plannen niet meer mogelijk ivm de coronamaatregelen. Wat in het vat zit verzuurd niet wordt wel eens gezegd… Daar gaan wij nu ook vanuit

Maar kunnen we dan niks met ons kerstrepertoir hebben we gedacht? Wanneer het weer ons mee heeft gezeten hebben we zaterdagmiddag 18 december rond 15:00 ons kerstrepertoir laten horen buiten bij Berchhiem en 16:00 buiten bij Bennemastate. We gaan zien of dit gaat lukken.. We hebben in ieder geval nog even geoefend buiten op het schoolplein in de beschutting van de fietsenhokken. Ideaal is het niet allemaal op deze manier maar toch blijven we proberen iets te organiseren.

Zo heeft de oliebolcommissie ook vergaderd of het mogelijk is om binnen de gestelde maatregelen toch op een verantwoorde manier oliebollen te bakken voor ons traditionele oliebolactie. We gaan dit proberen en hopen dat we op jullie bestellingen mogen rekenen. Tussen 16 en 24 december zullen de bestelformulieren worden opgehaald.

Hebben we u gemist en wilt u toch oliebollen bestellen? Neem dan contact op met Ella Wiersma op 06-30751892

Tot slot wensen we u allemaal fijne kerstdagen en een gelukkig 2022.

De Lofstem